Αμπελοτεχνική Τσιωτάκη / Άρδευση - Υποστύλωση

Η απάντηση στις δικές σας ανάγκες.

 

 Η παραγωγή αμπελουργικών πασσάλων και εξαρτημάτων καθώς και η εμπορία - εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης
 είναι η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησής μας από το 1998.

 Η έδρα και οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στην Νεμέα Κορινθίας, μια περιοχή με ιστορία στην αμπελοκαλλιέργεια
 και την οινοπαραγωγή.

 Το γεγονός ότι με αξιοπιστία και συνέπεια καλύπτουμε τις υψηλές απαιτήσεις των αμπελουργών της περιοχής, μας
 προσδίδει πείρα και καλύτερη γνώση του αντικειμένου.

 

  Δέσμευσή μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Joomla Templates by Joomla51.com