Άρδευση Αμπελώνων
Εγκατάσταση Γραμμικών Αμπελώνων
Υποστύλωση Αμπελώνων
Αμπελουργικός Πάσσαλος Σιδηρογωνίας
Γαλβανιζέ Σωληνάκι Υποστύλωσης Φ12

 

Γαλβανιζέ Αμπελουργικός Πάσσαλος Τύπου Ω

 

                                                         

Χαρακτηριστικά αμπελουργικού πασσάλου

            Το ύψος του πασσάλου και οι τρύπες διαμορφώνονται ανάλογα με τις απαιτήσεις
            του πελάτη.

                                                                      

            Εγκατάσταση γραμμικών αμπελώνων με τη χρήση γαλβανιζέ αμπελουργικού
            πασσάλου τύπου Ω.

            Επιπλέον προϊόντα μας αποτελούν ο αμπελουργικός πάσσαλος σιδηρογωνίας
            και το γαλβανιζέ σωληνάκι υποστήλωσης Φ12.

 

Joomla Templates by Joomla51.com