Άρδευση Αμπελώνων
Εγκατάσταση Γραμμικών Αμπελώνων
Υποστύλωση Αμπελώνων
Γαλβανιζέ Αμπελουργικός Πάσσαλος Τύπου Ω
Γαλβανιζέ Σωληνάκι Υποστύλωσης Φ12

 

Αμπελουργικός Πάσσαλος Σιδηρογωνίας

 

 

 

                  Εγκατάσταση γραμμικών αμπελώνων με τη χρήση αμπελουργικού
                  πασσάλου σιδηρογωνίας.

                  Επιπλέον προϊόντα μας αποτελούν ο γαλβανιζέ αμπελουργικός πάσσαλος
                  τύπου Ω και το γαλβανιζέ σωληνάκι υποστήλωσης Φ12.

 

Joomla Templates by Joomla51.com